Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editör'ün Mesajı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): -23--23

Editör'ün Mesajı

Dilek Ural
Koç Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Editorial

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Dilek Ural. Editorial. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): -23--23

Sorumlu Yazar: Dilek Ural, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale