Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnterventriküler yerleşimli lipom [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 770-770 | DOI: 10.5543/tkda.2017.80195

İnterventriküler yerleşimli lipom

Burak Açar1, Sefa Ünal1, Pelin Aladağ1, Ahmet Göktuğ Ertem1, Karabekir Ercan2
1Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: kardiyak tümörler, lipom, magnetik rezonans görüntülemeInterventricular septal lipoma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Burak Açar, Sefa Ünal, Pelin Aladağ, Ahmet Göktuğ Ertem, Karabekir Ercan. Interventricular septal lipoma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 770-770

Sorumlu Yazar: Burak Açar, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale