Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
2017 Avrupa Kardiyoloji Derneği Periferik Arter Hastalığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu’nun getirdiği yenilikler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 681-686 | DOI: 10.5543/tkda.2017.78578

2017 Avrupa Kardiyoloji Derneği Periferik Arter Hastalığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu’nun getirdiği yenilikler

Ramazan Akdemir, Mehmet Bülent Vatan
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastalıkları, Karotis arter hastalığı, Vertebral arter hastalığı, Üst ekstremite arter hastalığı, Mezenter arter hastalığı, renal arter hastalığı, Alt ekstremite arter hastalığı, Multisistem arter hastalığı

Updates in 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ramazan Akdemir, Mehmet Bülent Vatan. Updates in 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 681-686

Sorumlu Yazar: Ramazan Akdemir, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale