Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yüzeyel insizyonel enfeksiyon tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 514-514 | DOI: 10.5543/tkda.2018.78555

Yüzeyel insizyonel enfeksiyon tedavisi

Ender Örnek1, Mesut Tez2, Sümeyye Yıldız3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: pacemaker, enfeksiyon, tedavi

Treatment of superficial incisional infection

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ender Örnek, Mesut Tez, Sümeyye Yıldız. Treatment of superficial incisional infection. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 514-514

Sorumlu Yazar: Mesut Tez, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale