Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transtorasik ekokardiyografi ile hepatik ven akımlarını nasıl değerlendirelim? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 763-767 | DOI: 10.5543/tkda.2017.78070

Transtorasik ekokardiyografi ile hepatik ven akımlarını nasıl değerlendirelim?

Zehra Gölbaşı1, Kumral Çağlı2
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Hepatik ven, ekokardiyografi, Doppler.

How to evaluate hepatic vein flows by transthoracic echocardiography?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zehra Gölbaşı, Kumral Çağlı. How to evaluate hepatic vein flows by transthoracic echocardiography?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 763-767

Sorumlu Yazar: Kumral Çağlı, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale