Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Künt göğüs travmasını takiben triküspit kapağın korda tendine rüptürü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 234-234 | DOI: 10.5543/tkda.2017.78007

Künt göğüs travmasını takiben triküspit kapağın korda tendine rüptürü

Ahmet Güner, Cagatay Önal, Sabahattin Gündüz, Emrah Bayam, Mehmet Özkan
Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: künt göğüs travması, tricuspit kapak, ekokardiyografi

Ruptured chorda tendinea of the tricuspid valve following blunt chest trauma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Güner, Cagatay Önal, Sabahattin Gündüz, Emrah Bayam, Mehmet Özkan. Ruptured chorda tendinea of the tricuspid valve following blunt chest trauma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 234-234

Sorumlu Yazar: Ahmet Güner, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale