Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner arter hastalıklarında ikili antitrombosit tedavi üzerine odaklanmış ESC ve EACTS işbirliği ile oluşturulan 2017 güncellemesi: Yenilik var mı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 1-6 | DOI: 10.5543/tkda.2017.77775

Koroner arter hastalıklarında ikili antitrombosit tedavi üzerine odaklanmış ESC ve EACTS işbirliği ile oluşturulan 2017 güncellemesi: Yenilik var mı?

Zeki Öngen
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: aspirin, P2Y12 inbitörleri, antitrombosit, antitrombotik, perkütan koroner girişim

2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: What is new?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zeki Öngen. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: What is new?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Zeki Öngen, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale