Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut koroner sendromda intraaortik balon pompası kullanımı: Tek beden herkese olmaz! [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 7-9 | DOI: 10.5543/tkda.2018.77358

Akut koroner sendromda intraaortik balon pompası kullanımı: Tek beden herkese olmaz!

Uğur Önsel Türk
Batı Anadolu Central Hospital Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler: Akut Koroner Sendrom, Kardiyojenik Şok, Intraaortik Balon Pompası

Intra-aortic balloon pump use in acute coronary syndrome: One size does not fit all!

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Önsel Türk. Intra-aortic balloon pump use in acute coronary syndrome: One size does not fit all!. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 7-9

Sorumlu Yazar: Uğur Önsel Türk, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale