Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Wolff-Parkinson-White ile Brugada EKG birlikteliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 433-434 | DOI: 10.5543/tkda.2018.75271

Wolff-Parkinson-White ile Brugada EKG birlikteliği

Okan Erdoğan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Istanbul


Coexistence of Wolff-Parkinson–White and Brugada ECG

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Okan Erdoğan. Coexistence of Wolff-Parkinson–White and Brugada ECG. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 433-434

Sorumlu Yazar: Okan Erdoğan
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale