Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol atriyuma bası yapan ve fistülize olmuş koroner anevrizma olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 327-327 | DOI: 10.5543/tkda.2017.70745

Sol atriyuma bası yapan ve fistülize olmuş koroner anevrizma olgusu

Burak Açar, Sefa Ünal, Mustafa Bilal Ozbay, Derya Tok, Halil Lütfi Kısacık
Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: sol atrium, fistül, koroner anevrizma, konjenital kardiyak anomali

Coronary aneurysm causing fistulization and compression of the left atrium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Burak Açar, Sefa Ünal, Mustafa Bilal Ozbay, Derya Tok, Halil Lütfi Kısacık. Coronary aneurysm causing fistulization and compression of the left atrium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 327-327

Sorumlu Yazar: Burak Açar, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale