Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sinsi bir düşmanın histopatolojik tanısı ve çoklu model görüntülenmesi: Primeri bilinmeyen malign melanomun kardiyak metastazı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 512-512 | DOI: 10.5543/tkda.2018.68091

Sinsi bir düşmanın histopatolojik tanısı ve çoklu model görüntülenmesi: Primeri bilinmeyen malign melanomun kardiyak metastazı

Umut Kocabaş1, Esra Kaya2, Cahide Soydaş Çınar3
1Edremit Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Balıkesir
2Kaçkar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Kardiyak görüntüleme, kardiyak tümörler, malign melanoma, metastaz.

Multimodality imaging and histopathological diagnosis of an insidious enemy: cardiac metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Umut Kocabaş, Esra Kaya, Cahide Soydaş Çınar. Multimodality imaging and histopathological diagnosis of an insidious enemy: cardiac metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 512-512

Sorumlu Yazar: Umut Kocabaş, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale