Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Pulmoner hipertansiyon ile birlikte yüksek debili sağ kalp yetersizliğine sebep olan bir olguda, geniş iliyak arteriyovenöz fistülün patent duktus arteriyosus kapatma cihazı kullanılarak perkütan yoldan kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 301-305 | DOI: 10.5543/tkda.2018.63847

Pulmoner hipertansiyon ile birlikte yüksek debili sağ kalp yetersizliğine sebep olan bir olguda, geniş iliyak arteriyovenöz fistülün patent duktus arteriyosus kapatma cihazı kullanılarak perkütan yoldan kapatılması

Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Fatih Yılmaz, Seda Tanyeri, Cihangir Kaymaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Bu yazıda, sol ana iliyak arter ile sol ana iliyak ven arasında, muhtemelen iyatrojenik sebeple oluşmuş bir arteriyovenöz fistüle (AVF) sahip olan ve yüksek debili sağ kalp yetersizliği bulguları ile kendini gösteren 41 yaşındaki bir erkek hasta sunuldu. Hastanın invaziv kalp kateterizasyonu ile ölçülen hemodinamik verileri, ciddi şant akımının sebep olduğu prekapiller pulmoner hipertansiyon (PH) ile uyumlu saptandı ve sonrasında bu AVF 16 mm Amplatzer™ patent duktus arteriyozus cihazı ile perkütan yolla başarılı bir şekilde kapatıldı. Kapatma işleminden sonra hastanın şikayetlerinin ve klinik bulgularının dramatik bir şekilde düzelmesine rağmen, hafif PH varlığının devam etmesi sebebiyle, uzun dönem pulmoner vasküler hastalık gelişimini önlemesi adına bosentan tedavisi başlandı.

Anahtar Kelimeler: Arteriovenöz fistül, ductus kapatma cihazı; yüksek debili kalp yetersizliği; perkütan periferik girişim; pulmoner hipertansiyon.

Percutaneous treatment of high-output right heart failure with pulmonary hypertension due to a large iliac arteriovenous fistula using a patent ductus arteriosus occluder

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Fatih Yılmaz, Seda Tanyeri, Cihangir Kaymaz. Percutaneous treatment of high-output right heart failure with pulmonary hypertension due to a large iliac arteriovenous fistula using a patent ductus arteriosus occluder. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 301-305

Sorumlu Yazar: Cihangir Kaymaz, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale