Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İkinci kuşak balon kullanılarak gerçekleştirilen pulmoner ven ablasyonundan sonra kriyoenerjiye sekonder özofagus ülserleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 221-222 | DOI: 10.5543/tkda.2017.60780

İkinci kuşak balon kullanılarak gerçekleştirilen pulmoner ven ablasyonundan sonra kriyoenerjiye sekonder özofagus ülserleri

Luis Álvarez- Acosta, Alejandro Quijada- Fumero, Raquel Pimienta- González, Julio S. Hernández- Afonso
Department of Arrythmology, Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Spain

Semptomlu paroksismal atriyal fibrilasyonu olan hastalarda pulmoner ven izolasyonu etkili bir tedavidir. Bir alternatif olarak kriyoablasyon balon tedavisi geliştirilmiştir. Kriyoablasyon komplikasyonları esasen frenik sinir felci, vasküler komplikasyonlar, inme ve daha düşük insidansla başka etkenlerle ilişkilidir. Özofagus lezyonları nadir olduğu gibi tamamıyla anlaşılamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, kriyoablasyon; özofageal; ülserler.

Esophageal ulcers secondary to cryoenergy after pulmonary vein ablation using the second-generation balloon

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Luis Álvarez- Acosta, Alejandro Quijada- Fumero, Raquel Pimienta- González, Julio S. Hernández- Afonso. Esophageal ulcers secondary to cryoenergy after pulmonary vein ablation using the second-generation balloon. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 221-222

Sorumlu Yazar: Alejandro Quijada- Fumero, Spain
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale