Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Drospirenon-etinil estradiol (oral kontraseptif) kullanımına bağlı iki koroner arterin eş zamanlı tam tıkanması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 69-72 | DOI: 10.5543/tkda.2017.57606

Drospirenon-etinil estradiol (oral kontraseptif) kullanımına bağlı iki koroner arterin eş zamanlı tam tıkanması

Hüsnü Atmaca1, Diyar Köprülü1, Tuncay Kiriş1, Gönül Zeren1, İrfan Şahin2
1Ordu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ordu
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Oral kontraseptiflerin kullanımına bağlı olarak venöz tromboemboli riski artmasına rağmen, miyokart enfarktüsü (ME) riski tam belli değildir. Yeni bir üçüncü kuşak oral kontraseptif ajan olan drospirenon-etinil estradiol daha düşük östrojen ve yeni bir progesteron olan drosperidonun farklı kombinasyonundan oluşmakta olup, ME riski açısından daha güvenilir kabul edilmektedir. Bununla birlikte drospirenon-etinil estradiol kullanımına bağlı ME olguları bildirilmiştir. Bu yazıda, altı aydır drospirenon-etinil estradiol kullanan ve ME ve kardiyojenik şok belirtileri ile başvuran 33 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Koroner anjiyografide iki koroner arterin aynı anda tam tıkandığı görülüp, hastaya primer perkütan koroner girişim yapıldı. Bildiğimiz kadarıyla, bu olgu İngilizce tıp literatürü tarandığında drospirenon-etinil estradiol’ün kullanımıyla ilişkili iki koroner arterin eşzamanlı olarak tam tıkanmasıyla sonuçlanan ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Kardiyojenik şok, drospirenon-etinil estradiol; miyokart enfarktüsü; oral kontraseptifler.

Simultaneous total occlusion of two coronary arteries associated with use of drospirenone-ethinyl estradiol (oral contraceptive)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüsnü Atmaca, Diyar Köprülü, Tuncay Kiriş, Gönül Zeren, İrfan Şahin. Simultaneous total occlusion of two coronary arteries associated with use of drospirenone-ethinyl estradiol (oral contraceptive). Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 69-72

Sorumlu Yazar: İrfan Şahin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale