Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ kalp kateterizasyonu verileri pulmoner hipertansiyon epidemiyolojisini tam olarak yansıtmayabilir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 157-157 | DOI: 10.5543/tkda.2019.56250

Sağ kalp kateterizasyonu verileri pulmoner hipertansiyon epidemiyolojisini tam olarak yansıtmayabilir

Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Vedat Hekimsoy
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Sağ kalp kateterizasyonu, Pulmoner hipertansiyon, Pulmoner arteryel hipertansiyon

Right heart catheterization datas may not reflect the pulmonary hypertension epidemiology accurately

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Vedat Hekimsoy. Right heart catheterization datas may not reflect the pulmonary hypertension epidemiology accurately. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 157-157

Sorumlu Yazar: Yusuf Ziya Şener, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale