Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yirmi altı yıllık Accufix atriyal elektrodun TightRail dönen genişletici kılıf kullanılarak transvenöz çıkarılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 54-56 | DOI: 10.5543/tkda.2017.56239

Yirmi altı yıllık Accufix atriyal elektrodun TightRail dönen genişletici kılıf kullanılarak transvenöz çıkarılması

Anar Mammadli, Veysel Kutay Vurgun, Onur Yıldırım, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör ve kalp pillerinin yaygınlaşması ile birlikte çıkarma gereksinimi de artmaktadır. Biz 26 yıllık Accufix atriyal elektrodun mekanik genişletici kılıf kullanılarak çıkarıldığı bir olguyu sunuyoruz. Elli yaşında erkek hasta kliniğimize pil cebi enfeksiyonu ile başvurdu. Hastadaki atriyal elektrot, 1994 yılında J tutma telinin yerinden çıkmasına bağlı iki ölüm ve iki ölümcül olmayan yaralanma olgusunun bildirilmesinden sonra geri çağrılan Accufix Bipolar J atriyal aktif fiksasyon elektrodu idi. Atriyal ve ventriküler elektrodların her ikisi de mekanik genişetici kılıf kullanılarak çıkarıldı. The Pacemaker Lead Extraction with the Excimer Sheath (PLEXES) çalışmasında lazer kılıf ile %96 oranında başarıya karşın, lazer dışı kılıflar kullanılarak çıkarılan 57 Accufix elektrodların sadece %47’si başarılı şekilde çıkarılabilmiştir. Lazer kılıfların Türkiye’de ulaşılabilir olamaması nedeniyle, mekanik kılıf kullanılmak zorunda kalındı. Bizim bilgimize göre bu mekanik kılıf kullanılarak çıkarılan en yaşlı Accufix elektrottur. Ventriküler elektrodun çıkarılması sırasında elektrot ucu koptu ve kalp içerisinde bırakıldı. Üç aylık takip sırasında, enfeksiyon bulgusu ve herhangi istenmeyen olay gözlemlemedik.

Anahtar Kelimeler: Accufix atriyal elektrot, elektrot ekstraksiyonu; pil cebi enfeksiyonu

Transvenous extraction of a 26-year-old Accufix atrial lead using TightRail rotating dilator sheath

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Anar Mammadli, Veysel Kutay Vurgun, Onur Yıldırım, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Ömer Akyürek. Transvenous extraction of a 26-year-old Accufix atrial lead using TightRail rotating dilator sheath. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 54-56

Sorumlu Yazar: Anar Mammadli, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale