Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ekokardiyografik epikardiyal yağ dokusu ile P dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT aralığı arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 435-436 | DOI: 10.5543/tkda.2018.54748

Ekokardiyografik epikardiyal yağ dokusu ile P dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT aralığı arasındaki ilişki

Alper Kepez
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Epikardiyal yağ dokusu, p dalga dispersiyonu, Qt intervali

The relationship between echocardiographic epicardial adipose tissue and P wave dispersion and corrected QT- interval

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alper Kepez. The relationship between echocardiographic epicardial adipose tissue and P wave dispersion and corrected QT- interval. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 435-436

Sorumlu Yazar: Alper Kepez, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale