Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TEKHARF çalışmasının son yıllarda tıp bilimine katkıları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): 519-524 | DOI: 10.5543/tkda.2018.49840

TEKHARF çalışmasının son yıllarda tıp bilimine katkıları

Hüsniye Yüksel
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul


Contribution of TARF study to medical science in recent years

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüsniye Yüksel. Contribution of TARF study to medical science in recent years. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): 519-524

Sorumlu Yazar: Hüsniye Yüksel, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale