Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 335-335

Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Ural. Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 335-335

Sorumlu Yazar: Ertan Ural
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale