Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyak sendrom X: Mikrovasküler anginanın önemli bir nedeni [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 437-438 | DOI: 10.5543/tkda.2018.31050

Kardiyak sendrom X: Mikrovasküler anginanın önemli bir nedeni

Batur Gönenç Kanar, Murat Sünbül
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Kardiyak Sendrom X, Mikrovasküler Angina, Mikrovasküler Disfonksiyon

Cardiac syndrome X: An important cause of microvascular angina

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Batur Gönenç Kanar, Murat Sünbül. Cardiac syndrome X: An important cause of microvascular angina. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 437-438

Sorumlu Yazar: Murat Sünbül, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale