Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Solunumsal bozukluk ile başvuran yetişkin hastada çift aortik ark [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 79-79 | DOI: 10.5543/tkda.2017.27467

Solunumsal bozukluk ile başvuran yetişkin hastada çift aortik ark

Onur Şen, Ersin Kadiroğulları, Ünal Aydın, Selen Ismihan Onan
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kalp-damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Çift aortik ark, Konjenital bozukluk, yetişkin hasta

Double aortic arch presenting with respiratory disorders

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Onur Şen, Ersin Kadiroğulları, Ünal Aydın, Selen Ismihan Onan. Double aortic arch presenting with respiratory disorders. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 79-79

Sorumlu Yazar: Ersin Kadiroğulları, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale