Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Authors’ reply [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 332-333

Authors’ reply

Muhammed Keskin1, Dilek Ural2
1Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Authors’ reply

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muhammed Keskin, Dilek Ural. Authors’ reply. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 332-333

Sorumlu Yazar: Muhammed Keskin
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale