Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dispenin nadir bir nedeni: Spontan pnömoperikardium [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 511-511 | DOI: 10.5543/tkda.2017.18934

Dispenin nadir bir nedeni: Spontan pnömoperikardium

Tarık Yıldırım1, İlknur Altun2, Seda Elcim Yıldırım1, Fatih Akın1, Mustafa Özcan Soylu1
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Muğla

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Dispne, Pnömoperikardium

An unusual cause of dyspnea: Spontaneous pneumopericardium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tarık Yıldırım, İlknur Altun, Seda Elcim Yıldırım, Fatih Akın, Mustafa Özcan Soylu. An unusual cause of dyspnea: Spontaneous pneumopericardium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 511-511

Sorumlu Yazar: Tarık Yıldırım, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale