Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Adölesan hastada efor dispnesi ve siyanozun nadir bir nedeni: Pulmoner arteriyovenöz malformasyon ve başarılı tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 154-154 | DOI: 10.5543/tkda.2018.18552

Adölesan hastada efor dispnesi ve siyanozun nadir bir nedeni: Pulmoner arteriyovenöz malformasyon ve başarılı tedavisi

Nevin Direk1, Ahmet Sert2, Mustafa Koplay3, Abdullah Erdem4
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Konya
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya
4İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: BT anjiografi, efor dispnesi, embolizasyon, kontrast ekokardiyografi, pulmoner arteriyovenöz malformasyon, siyanoz

A rare cause of exertional dyspnea and cyanosis in an adolescent patient: Pulmonary arteriovenous malformation and successful treatment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nevin Direk, Ahmet Sert, Mustafa Koplay, Abdullah Erdem. A rare cause of exertional dyspnea and cyanosis in an adolescent patient: Pulmonary arteriovenous malformation and successful treatment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 154-154

Sorumlu Yazar: Ahmet Sert, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale