Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 517-517

Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli


Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Ural. Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 517-517

Sorumlu Yazar: Ertan Ural
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale