Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
mitral aortik intervavular fibrosanın büyük psödoanevrizmasının çoklu yöntemlerle gösterilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-16020 | DOI: 10.5543/tkda.2019.16020

mitral aortik intervavular fibrosanın büyük psödoanevrizmasının çoklu yöntemlerle gösterilmesi

Ahmet Karaduman1, İsmail Balaban1, Semih Kalkan1, Nuri Havan2, Gökhan KAHVECİ1
1Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: mitral aortik intervalvuler fibrosa anevrizması, 3d-TEE, bilgisayarlı tomografi

multimodality imaging large pseudoaneurysm of mitral aortic intervalvular fibrosa

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Ahmet Karaduman, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale