Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ atriyal apendiks trombüsü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 328-328 | DOI: 10.5543/tkda.2017.12893

Sağ atriyal apendiks trombüsü

Muzaffer Kahyaoğlu, Alev Kılıçgedik, Çetin Geçmen, Ender Özgün Çakmak, İbrahim Akın İzgi
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: sağ atrium, apendiks, trombüs

Right atrial appendage thrombus

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muzaffer Kahyaoğlu, Alev Kılıçgedik, Çetin Geçmen, Ender Özgün Çakmak, İbrahim Akın İzgi. Right atrial appendage thrombus. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 328-328

Sorumlu Yazar: Muzaffer Kahyaoğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale