Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Septal ablasyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 239-241 | DOI: 10.5543/tkda.2018.09076

Septal ablasyon

Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli


Septal ablation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Ural. Septal ablation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 239-241

Sorumlu Yazar: Ertan Ural, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale