Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Parahis çıkışlı ventriküler erken atımlar ile tetiklenen kardiyomyopatinin başarılı radyofrekans ablasyon sonrası düzelmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 744-747 | DOI: 10.5543/tkda.2017.06049

Parahis çıkışlı ventriküler erken atımlar ile tetiklenen kardiyomyopatinin başarılı radyofrekans ablasyon sonrası düzelmesi

Gökhan Aksan1, Ali Elitok2, Mehmet Tezcan1, Ahmet Kaya Bilge2, Kamil Adalet2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Elli bir yaşında erkek hastada sık ve semptomlu ventriküler erken atımlara (VEA) bağlı VEA ile tetiklenen kardiyomiyopati saptandı. Ventriküler erken atım odaklı radyofrekans (RF) kateter ablasyonu planlanarak hastaya elektrofizyolojik çalışma yapıldı. Aktivasyon haritalaması sırasında, en erken ventriküler aktivite his alanında saptandı. Sinüs ritmi sırasında küçük His elektrogramı Ablasyon distal de (ABL-d) saptanmakta ve VEA sırasında en erken ventriküler aktivite QRS başlangıcından 58 msn önce görülmekte idi. Parahisyan bölgeye yapılan giderek çoğalan RF enerji uygulaması ile atriyoventriküler blok olmadan VEA başarı ile sonlandırıldı. Beş aylık takip sürecinde, hasta semptomsuz seyretti ve transtorasik ekokardiyografi ile sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda artma gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Parahisyan, erken ventriküler atım; radyofrekans ablasyon.

Recovery of cardiomyopathy induced by ventricular premature beats of paraHisian origin after successful radiofrequency catheter ablation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gökhan Aksan, Ali Elitok, Mehmet Tezcan, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet. Recovery of cardiomyopathy induced by ventricular premature beats of paraHisian origin after successful radiofrequency catheter ablation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 744-747

Sorumlu Yazar: Gökhan Aksan, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale