Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kapak içi kapak transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ) sonrasında ortaya çıkan akut miyokart enfarktüsü ve bunun perkütan koroner girişimle tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 61-65 | DOI: 10.5543/tkda.2017.03256

Kapak içi kapak transkateter aort kapak implantasyonu (TAVİ) sonrasında ortaya çıkan akut miyokart enfarktüsü ve bunun perkütan koroner girişimle tedavisi

Kenan Yalta, Çağlar Kaya, Yüksel Aksoy, Mustafa Yılmaztepe, Fatih Kardaş
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Son yıllarda, transkateter aort kapak değişimi (TAVİ) aort kapak değişimi gerektiren ve cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan hastalar için yeni bir tedavi seçeneği olarak ortaya çıkmıştır. Sunulan olgu, yakın zamanda uygulanan bir kapak-içi kapak TAVİ işleminden kısa bir süre sonra gözlenen bir akut koroner sendrom (AKS) olgusu ve bunun işlemsel olarak oldukça sıkıntılı özellikler barındıran bir primer perkütan koroner girişim (PKG) ile başarılı olarak tedavisini anlatmaktadır. Bu olgu iki önemli noktaya işaret etmektedir: Birincisi TAVİ sonrası PKG’ler, koroner osteal kateterizasyonun çok zor olabileceği durumlarda bile oldukça uygun bir seçenek olabilir. İkincisi TAVİ, koroner akım dinamikleri dinamikleri üzerindeki olası kötü etkileri nedeniyle, geç dönem koroner iskemik sendromları için potansiyel bir risk faktörü olabilir. Ancak ikinci nokta oldukça spekülatiftir ve daha ileri çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, perkütan koroner girişim; transkateter aort kapak değişimi.

Acute myocardial infarction shortly after valve-in-valve transcatheter aortic valve implantation successfully managed with challenging percutaneous coronary intervention

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kenan Yalta, Çağlar Kaya, Yüksel Aksoy, Mustafa Yılmaztepe, Fatih Kardaş. Acute myocardial infarction shortly after valve-in-valve transcatheter aortic valve implantation successfully managed with challenging percutaneous coronary intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 61-65

Sorumlu Yazar: Kenan Yalta, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale