Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dokunmama metodu: Yeni cihazlar yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 515-516 | DOI: 10.5543/tkda.2018.02073

Dokunmama metodu: Yeni cihazlar yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyar

Halil İbrahim Kurt, Abdullah Orhan Demirtaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi Kardiyoloji Departmanı, Adana

Anahtar Kelimeler: LAA kapatma, ASD kapatma, tekrar girişim

No-touch method: New devices need new approaches

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Halil İbrahim Kurt, Abdullah Orhan Demirtaş. No-touch method: New devices need new approaches. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 515-516

Sorumlu Yazar: Abdullah Orhan Demirtaş, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale