Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Tekrarlayan perikardiyal tamponadın nadir nedeni: Kardiyak anjiyosarkom [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 771-771 | DOI: 10.5543/tkda.2017.01248

Tekrarlayan perikardiyal tamponadın nadir nedeni: Kardiyak anjiyosarkom

Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Ahmet Kıvrak, Uğur Canpolat, Serdar Aksöyek
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Anjiyosarkom, perikard tamponadı, kardiyak görüntülemeRare cause of recurrent pericardial tamponade: Cardiac angiosarcoma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Ahmet Kıvrak, Uğur Canpolat, Serdar Aksöyek. Rare cause of recurrent pericardial tamponade: Cardiac angiosarcoma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 771-771

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale