Dev koroner arter anevrizmasına perkütan yaklaşım: Başarılı kaplanmış greft stent implantasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 76-76 | DOI: 10.5543/tkda.2017.89195

Dev koroner arter anevrizmasına perkütan yaklaşım: Başarılı kaplanmış greft stent implantasyonu

Fatih Yılmaz1, Tuğba Aktemur2, Aykun Hakgör1, Zübeyde Bayram1, Cem Doğan1
1Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Ersoy Hastaneler Grubu, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: sağ koroner arter, koroner arter anevrizması, kaplanmış greft stent

Percutaneous approach to giant coronary artery aneurysm: successful implantation of covered stent graft

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fatih Yılmaz, Tuğba Aktemur, Aykun Hakgör, Zübeyde Bayram, Cem Doğan. Percutaneous approach to giant coronary artery aneurysm: successful implantation of covered stent graft. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 76-76

Sorumlu Yazar: Tuğba Aktemur, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale