Amplatzer septal oklüder cihazının geç ayrılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 510-510 | DOI: 10.5543/tkda.2017.89016

Amplatzer septal oklüder cihazının geç ayrılması

Hakan Güneş1, Murat Kerkütlüoğlu1, Sami Özgül1, Erdinç Eroğlu2, Gülizar Sökmen1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt, septal okluder cihazı, geç ayrılmaLate detachment of an Amplatzer septal occluder device

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hakan Güneş, Murat Kerkütlüoğlu, Sami Özgül, Erdinç Eroğlu, Gülizar Sökmen. Late detachment of an Amplatzer septal occluder device. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 510-510

Sorumlu Yazar: Hakan Güneş, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale