Terapötik dozda propafenon kullanmakta olan bir hastada alkol kullanımı sonrası gelişen ciddi kardiyak toksisite [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 752-754 | DOI: 10.5543/tkda.2017.84553

Terapötik dozda propafenon kullanmakta olan bir hastada alkol kullanımı sonrası gelişen ciddi kardiyak toksisite

Zübeyde Bayram, Ahmet Güner, Cem Doğan, Fatih Yılmaz, Nihal Özdemir
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Yirmi beş yaşında erkek hasta acil servise bilincini yitirmiş olarak getirildi. Hastanın elektrokardiyografisinde QRS genişlemesi ve birinci derece atriyoventriküler blok görüldü. Hasta nöbetli atriyum fibrilasyonu nedeniyle günde iki kez propafenon kullanıyormuş (450 mg). Hastanın bir gün önce alkol kullanımı öyküsü de mevcuttu. Hasta sodyum bikarbonat ve inotrop destekleyici tedavi sonrasında iyileşti. Sunulan bu olguda, uygulanan tedavi sonucunda QRS genişlemesinin ve hemodiamik durumun düzelmesini sağlandı.

Anahtar Kelimeler: Propafenon, QRS; toksisite.

Severe cardiac toxicity following alcohol intake in a patient using therapeutic dose of propafenone

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zübeyde Bayram, Ahmet Güner, Cem Doğan, Fatih Yılmaz, Nihal Özdemir. Severe cardiac toxicity following alcohol intake in a patient using therapeutic dose of propafenone. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 752-754

Sorumlu Yazar: Ahmet Güner, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale