Superdominant sağ koroner arter ve sağ koroner sinüsten kaynaklanan sol ön inen arter: Nadir bir koroner arter anomalisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 77-77 | DOI: 10.5543/tkda.2017.84402

Superdominant sağ koroner arter ve sağ koroner sinüsten kaynaklanan sol ön inen arter: Nadir bir koroner arter anomalisi

Alaa Quisi
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adana

Anahtar Kelimeler: Koroner arter anomalisi, koroner arter hastalığı, superdominant sağ koroner arter, anomal sol ön inen arter

Superdominant right coronary artery and left anterior descending artery arising from the right coronary sinus: a rare coronary artery anomaly

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alaa Quisi. Superdominant right coronary artery and left anterior descending artery arising from the right coronary sinus: a rare coronary artery anomaly. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 77-77

Sorumlu Yazar: Alaa Quisi, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale