Etkisiz endokardiyal defibrilasyonun subkutan yol ile tedavisi: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 748-751 | DOI: 10.5543/tkda.2017.83737

Etkisiz endokardiyal defibrilasyonun subkutan yol ile tedavisi: Olgu sunumu

Özgür Kaplan, Sabri Demircan
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Defibrilasyon eşik testi (DET) kalp içi defibrilatör (ICD) yerleştirilmesinin önemli bir parçasıdır. Başarılı defibrilasyonun güvenlik sınırı ve ICD sisteminin tümünü değerlendirmek için ICD jenaratörü yerleştirildikten sonra DET yapılır. ICD’li hastaların %6’dan fazlası DET güvenlik sınırında değildir. Yüksek DET’li hastalarda farklı tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yazımızda yüksek DET’li hastada muhtemel tedavi yöntemi olarak subkutan yol kullanımını tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Defibrilasyon test, implante defibrilatör; subkutan yol.

Treatment of ineffective endocardial defibrillation with subcutaneous array: a case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özgür Kaplan, Sabri Demircan. Treatment of ineffective endocardial defibrillation with subcutaneous array: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 748-751

Sorumlu Yazar: Özgür Kaplan, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale