Primer perkütan koroner girişimi esnasında gelişen koroner arter delinmesinin geç dönem komplikasyonu: Koroner arteriyovenöz fistül [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 739-743 | DOI: 10.5543/tkda.2017.77823

Primer perkütan koroner girişimi esnasında gelişen koroner arter delinmesinin geç dönem komplikasyonu: Koroner arteriyovenöz fistül

Kayıhan Karaman1, Metin Karayakalı1, Arif Arısoy1, İlker Akar2, Ataç Çelik1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat

Koroner arter delinmesi (KAD), perkütan koroner girişimlerin nadir fakat ölümcül bir komplikasyondur. Bu komplikasyon uzatılmış balon dilatasyonu, koroner stent-greft ve baypas cerrahisi gibi bazı tedavi seçeneklerine sahiptir. Bu olguda, altmış beş yaşında kadın hasta akut koroner sendrom tanısıyla kateter laboratuvarına alındı. Koroner anjiyografide sağ koroner arterin orta bölümünde tam bir tıkanıklık vardı ve buraya bir ilaç kaplı stent, perfüzyon balonu ile ön-dilatasyonun ardından 12 atmosfer (atm) basınç altında yerleştirildi. Proksimal stent bölgesine kayan trombüsün parçalanmasını sağlamak için stent balonu ile post-dilatasyon yapıldı (4–6 atm). Post-dilatasyon sonrası Ellis Sınıf II delinme gelişti. Kanama kontrolünü sağlamak amacıyla koroner stent-greft delinme bölgesine yerleştirildi. Yırtık kapatıldı. Kırk gün sonraki kontrol koroner anjiyografisinde stent-greft açıktı, fakat sağ ventriküle boşalan bir arteriyo-venöz fistül (AVF) görüldü. Bildiğimiz kadarıyla, bu olgu stent-greft ile tedavi edilmiş KAD’nin geç dönem komplikasyonu olarak AVF’nin görüldüğü ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Arteriyo-venöz fistül, koroner arter perforasyonu; perkütan koroner girişim; stent-greft.A late complication of coronary artery perforation during primary percutaneous coronary intervention: Coronary arteriovenous fistula

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kayıhan Karaman, Metin Karayakalı, Arif Arısoy, İlker Akar, Ataç Çelik. A late complication of coronary artery perforation during primary percutaneous coronary intervention: Coronary arteriovenous fistula. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 739-743

Sorumlu Yazar: Kayıhan Karaman, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale