Kalp-böbrek alıcısında yaygın adenovirüs enfeksiyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 231-233 | DOI: 10.5543/tkda.2017.74957

Kalp-böbrek alıcısında yaygın adenovirüs enfeksiyonu

Jack Xu1, Keval V Patel2, Melroy Dsouza3, Jesus Almendral2, Kanika Mody2, Deepa Iyer2
1Department of Internal Medicine, Rutgers Robert Wood Johnson University Hospital, New Brunswick, NJ, USA
2Department of Cardiology, Rutgers Robert Wood Johnson University Hospital, New Brunswick, NJ, USA
3Department of Internal Medicine, Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick, NJ, USA

Burada sidofovir ile başarıyla tedavi edilen bir kalp-böbrek alıcısında yaygın adenovirüs enfeksiyonu olgusunu tanımlıyoruz. Erişkin solid organ transplant alıcılarında prognozu genellikle kötü, ölüm oranları %40–60 arası birkaç adenovirüs enfeksiyonu olgusu bildirilmiştir. Ağır yaygın adenovirüs enfeksiyonları organ rejeksiyon, ventrikül işlev bozukluğu allogreft vaskülopatisi, greft kaybı ve yeniden transplantasyon gerekliliği gibi giderek artan olumsuz transplant olayları riskiyle ilişkilendirilmiştir. Hastada klinik iyileşmemenin olmaması, hemorajik sistit başlangıcı ve akut böbrek hasarı geçici olarak bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların uygulanmasını durdurup bir antiviral ilaca başlama kararımıza etkili faktörler olmuştur. Antibiyotiklere yanıt vermedikleri ve kültürlerin negatif olduğu durumlarda transplant hastalarında adenovirüsten kuşkulanılması önemlidir. Bağışıklık sistemi risk altında olan hastalarda sonuçları iyileştirmede erken tanı ve tedavi önem taşır.

Anahtar Kelimeler: Disemine adenovirüs, kalp-böbrek transplantı; transplant alıcısı.

Disseminated adenovirus infection in heart and kidney transplant

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Jack Xu, Keval V Patel, Melroy Dsouza, Jesus Almendral, Kanika Mody, Deepa Iyer. Disseminated adenovirus infection in heart and kidney transplant. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 231-233

Sorumlu Yazar: Jack Xu, United States
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale