Koroner anjiyografi için güvenli girişim yeri: Enfiye çukuru [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 228-230 | DOI: 10.5543/tkda.2017.74711

Koroner anjiyografi için güvenli girişim yeri: Enfiye çukuru

Emrah Bayam1, Muzaffer Kahyaoğlu1, Ahmet Güner1, Regayip Zehir1, Can Yücel Karabay2
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Koroner anjiyografi ve perkütan koroner girişimler, koroner arter hastalığı tanısında ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Teknik ve farmakolojik ilerlemelere rağmen kanama ve damar komplikasyonları hala problem oluşturmaktadır. Radiyal yaklaşımla ilgili güvenilirlik ve kanama riskinin azaldığını bildiren son çalışmalarla birlikte, radiyal yaklaşım daha popüler hale geldi ve bu tekniğin öğrenilmesinin artmasıyla birlikte popülerliğini koruyacaktır. Bu yazıda, radiyal arter enfiye kutusundan (fovea radialis) girilerek yapılan koroner anjiyografi olgusu sunuldu. Enfiye kutusundan yapılan radiyal anjiyografi, daha kolay palpasyon ve girişim, daha az nöropati ve kanama ve işlem sonrası daha az bası gereksinimi gibi kolaylıklar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, güvenli girişim yeri; enfiye çukuru.

Safe entry site for coronary angiography: Snuff box

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoğlu, Ahmet Güner, Regayip Zehir, Can Yücel Karabay. Safe entry site for coronary angiography: Snuff box. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 228-230

Sorumlu Yazar: Muzaffer Kahyaoğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale