Kalp rabdomiyomu olan bir yenidoğanda atriyum flatteri ve iletilmeyen bigemine erken atriyal atım [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 313-317 | DOI: 10.5543/tkda.2017.72177

Kalp rabdomiyomu olan bir yenidoğanda atriyum flatteri ve iletilmeyen bigemine erken atriyal atım

Yakup Ergül, Erkut Öztürk, Alper Güzeltaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, i̇stanbul

Yenidoğan döneminde rabdomiyomlar kalp tümörlerinin çoğunluğunu oluşturur ve klinik bulguları değişkenlik gösterir. Rabdomiyom semptomları kalp içi tıkanıklıklar, miyokart tutulumu ve ritim bozukluklarına bağlıdır. Kalp rabdomiyomlarının çoğu takipte geriler. Ancak yenidoğan döneminde dirençli atriyum veya ventrikül aritmileri nedeniyle bazılarının tıbbi veya cerrahi müdahaleye ihtiyacı olmaktadır. Bu yazıda iletilmeyen atriyal erken atımlar ile ilgili bradikardi ve kalp rabdomiyomu ile ilişkili dirençli atriyum flatteri saptanan ve başarıyla tedavi edilen sekiz günlük bir yenidoğan olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Atriyum flatteri, bigemine; kalp rabdomiyomu; yenidoğan; iletilmeyen; erken atriyal atım.

Atrial flutter and nonconducted bigeminy premature atrial contraction in a neonate with cardiac rhabdomyoma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yakup Ergül, Erkut Öztürk, Alper Güzeltaş. Atrial flutter and nonconducted bigeminy premature atrial contraction in a neonate with cardiac rhabdomyoma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 313-317

Sorumlu Yazar: Erkut Öztürk, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale