Primer kardiyak lenfoma: Başarılı rezeksiyon ve dekonstrüksiyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 755-757 | DOI: 10.5543/tkda.2017.65745

Primer kardiyak lenfoma: Başarılı rezeksiyon ve dekonstrüksiyon

Barçın Özcem1, Hatice Soner Kemal2, Özlem Balcıoğlu1, Hanife Özkayalar3, İlhan Sanisoğlu1
1Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs
2Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs
3Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs

Primer kardiyak lenfoma, kalbin en nadir tümörlerinden olup, en sık rastlanan tipi yaygın büyük B-hücreli lenfomadır. Sıklıkla sağ atriyum ve sağ ventrikül ile ilişkili olup, tanı ve tedavinin gecikmesi halinde ölümcül olabilmektedir. Bu yazıda, sağ atriyumda infiltratif görünümde yoğun kitle nedeni ile acil olarak ameliyat edilen olgu sunuldu. Her iki atriyumun yan duvarları ve atriyumlar arası septum geniş çapta kesildi ve ardından rekonstrüksiyon uygulandı. Bu olgu sunumunun amacı, hastalığın farkındalığını artırmak, klinik ve cerrahi yaklaşımı vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak tümör, diffüz büyük B-hücreli lenfoma; primer kardiyak lenfoma.

Successful resection and reconstruction of primary cardiac lymphoma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Barçın Özcem, Hatice Soner Kemal, Özlem Balcıoğlu, Hanife Özkayalar, İlhan Sanisoğlu. Successful resection and reconstruction of primary cardiac lymphoma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 755-757

Sorumlu Yazar: Hatice Soner Kemal, K.K.T.C.
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale