Akut miyokart enfarktüsü geçiren hastada rastlantısal olarak fark edilmiş bifit kardiyak apeks: Bir olgu sunumu ve kısa bir literatür taraması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 504-506 | DOI: 10.5543/tkda.2017.63221

Akut miyokart enfarktüsü geçiren hastada rastlantısal olarak fark edilmiş bifit kardiyak apeks: Bir olgu sunumu ve kısa bir literatür taraması

Ali Hosseinsabet, Alireza Amirzadegan
Department of Cardiology, Tehran Heart Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Bifit kardiyak apeks seyrek görülen bir doğuştan anomali olup genellikle başka doğumsal kalp hastalıklarıyla ilişkilidir. Daha sonra gerçekleştirilen selektif ventrikülografiyle doğrulandığı gibi inferiyor ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsüyle gelen bir hastada tesadüfen bifit kardiyak apeks saptandı. Seyrek görülmesine rağmen bu anomali klinisyenler için özellikle akut koroner sendrom varlığında kafa karışıklığı kaynağı olabilir. O halde günlük pratikte bu anomalinin varlığı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bifid kardiyak apeks, miyokart enfarktüsü; ventrikülografi.Incidentally detected bifid cardiac apex in a patient with acute myocardial infarction: A case presentation and brief literature review

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Hosseinsabet, Alireza Amirzadegan. Incidentally detected bifid cardiac apex in a patient with acute myocardial infarction: A case presentation and brief literature review. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 504-506

Sorumlu Yazar: Ali Hosseinsabet, Iran
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale