İmplante edilebilir elektronik kardiyak cihaz yerleştirilmesi sonrası oluşan yara açılmasının yönetiminde stapling yöntemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 242-247 | DOI: 10.5543/tkda.2018.57059

İmplante edilebilir elektronik kardiyak cihaz yerleştirilmesi sonrası oluşan yara açılmasının yönetiminde stapling yöntemi

Fuad Habash, Ozan Paydak, Naga Venkata Pothineni, Peyton Card, Asif Sewani
Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Arkansas, ABD

AMAÇ
İmplante edilebilir elektronik cihazları (İEEC) yerleştirilmesi sonucu komplikasyon olarak %0.3 oranında yara açılması bildirilmiştir. Yara açılmasında tedavi yöntemi olarak pens atma (stapling) yöntemi daha önce bildirilmemiştir. Bu yazıda yara açılmasında tek bir merkezin deneyimi ve tedavi yöntemi sunuldu.

YÖNTEMLER
2009 ila 2016 yılları arasında toplam 759 İEEC takılan hastaların tümünün hasta kayıtları geriye dönük olarak gözden geçirildi.

BULGULAR
Yara açılması olan toplam 11 (%1.4) hasta vardı. Hastaların çoğu 9/11 hasta kadın olup 11 hastanın 5’i (%45.5) diyabetikti, yakın zamanlı kemoterapi nedeniyle ikisinin bağışıklık sistemi risk altındaydı. Cihazın enerji kaynağı değiştikten sonra 6, daha üst model biventriküler cihaz kullandıktan sonra 2, biventriküler kardiyoversiyon defibrilatörü (ICD) implantasyonundan sonra 1, iki odacıklı kalp pili yerleştirilmesi sonrası 1 ve deri altına ICD yerleştirilmesi sonrası ise 1 hastada yara açılması oluştu. İşlemlerden ortalama 6 hafta (dağılım, 1–20 hafta) sonra yara açılması oluşmuştu. Hastaların hepsinde steril koşullar altında, intravenöz narkotik analjezikler verildikten sonra açılmış yaralara pens atılmıştı (stapling). Sekiz hastaya IV antibiyotikler verildi ve hastaların hepsi en az 2 hafta oral antibiyotikler aldı. Çalışmaya kabul edilen 11 hastanın 8’inde (%72.7) kan kültürleri negatifti. Ancak 5 hastanın yara kültürleri pozitifti. Stapling telleri ortanca 16 (9–36 gün) günde çıkartıldı. Bu hastaların tümü stapling yöntemiyle başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olup cihazların hiçbirinin çıkartılması gerekmemiştir.

SONUÇ
Cihaz implantasyonuna bağlı yara açılmasında steril koşullar altında pens atma (stapling) kabul edilebilir bir tedavi stratejisi olabilir. Bu işlem poliklinikte uygulanabilir ve gereksiz yere cihazın çıkartılmasından kaçınmaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Cihaz implantasyonu, cihaz enfeksiyonu; yara açılması; yaraya pens atma.

Stapling for wound dehiscence after cardiac implantable electronic device implantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fuad Habash, Ozan Paydak, Naga Venkata Pothineni, Peyton Card, Asif Sewani. Stapling for wound dehiscence after cardiac implantable electronic device implantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 242-247

Sorumlu Yazar: Fuad Habash, United States
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale