Aort koarktasyonu, sakküler toraks aort anevrizması ve ilişkili kollateral damarın tamamen perkütan endovasküler yaklaşımla tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 235-235 | DOI: 10.5543/tkda.2018.56068

Aort koarktasyonu, sakküler toraks aort anevrizması ve ilişkili kollateral damarın tamamen perkütan endovasküler yaklaşımla tedavisi

Ertan Vuruşkan, Gökhan Altunbaş, Fatma Yılmaz Coşkun, Osman Başpınar, Murat Sucu
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Anahtar Kelimeler: aort koarktasyonu, aort anevrizması, endovasküler tedaviTreatment of aortic coarctation, saccular thoracic aortic aneurysm, and corresponding feeding collateral vessel with a fully percutaneous endovascular approach

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Vuruşkan, Gökhan Altunbaş, Fatma Yılmaz Coşkun, Osman Başpınar, Murat Sucu. Treatment of aortic coarctation, saccular thoracic aortic aneurysm, and corresponding feeding collateral vessel with a fully percutaneous endovascular approach. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 235-235

Sorumlu Yazar: Ertan Vuruşkan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale