Rivaroksabana bağlı nadir bir komplikasyon: Alveolar hemoraji [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 73-75 | DOI: 10.5543/tkda.2017.53919

Rivaroksabana bağlı nadir bir komplikasyon: Alveolar hemoraji

Salih Kılıç1, Erhan Saraçoğlu2, Gülin Alkan3
1Nizip Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep
2Dr Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep
3Nizip Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Gaziantep

Alveolar hemoraji (AH), alveol boşluklarının içine yaygın kanama ile karakterize mortalitesi yüksek heterojen bir klinik tablodur. Alveolar hemoraji genellikle immün kökenli hastalılıklara daha az oranda ise ilaçlara ikincil olarak gelişir. Bu yazıda, altı aydır rivaroksaban kullanan ve AH gelişen 86 yaşındaki bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetersizliği, alveolar hemoraji; rivaroksaban.

A rare complication in a patient taking rivaroxaban: Alveolar hemorrhage

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Salih Kılıç, Erhan Saraçoğlu, Gülin Alkan. A rare complication in a patient taking rivaroxaban: Alveolar hemorrhage. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 73-75

Sorumlu Yazar: Salih Kılıç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale