Türkiye’deki peripartum kardiyomiyopati kayıt çalışmalarının temeli ve tasarımı: ARTEMIS-I ve ARTEMIS-II çalışmaları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 39-46 | DOI: 10.5543/tkda.2018.53248

Türkiye’deki peripartum kardiyomiyopati kayıt çalışmalarının temeli ve tasarımı: ARTEMIS-I ve ARTEMIS-II çalışmaları

Meral Kayıkçıoğlu1, Lale Tokgözoğlu2, Ferit Onur Mutluer3, Dilek Ural4, Murat Biteker5
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Istanbul
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
5Sıtkı Kocaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Muğla

AMAÇ
Peripartum kardiyomiyopati (PPKM) gebeliğin ilerleyen safhalarında ya da lohusalığın ilk aylarında gelişen ve sol ventrikül (SolV) ejeksiyon fraksiyonunun ≤%45 olduğu SolV sistolik işlev bozukluğudur. Birçok farklı risk faktörü belirlenmiş olmakla birlikte hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Bu boşluğu doldurmak amacıyla, Türk Kardiyoloji Derneği desteğiyle, Türk PPKM kayıt çalışmaları ARTEMIS-I ve ARTEMIS-II planlanmıştır. Bu yazı ARTEMIS-I ve II çalışmalarının temel ve tasarımını tanımlamayı amaçlamaktadır.

YÖNTEMLER
ARTEMIS çalışmasında PPKM hastalarının tıbbi bakımında yaşanan sorunlar tespit edilirken aynı zamanda bu hastalığın bakımında kalite ve tutarlılığın iyileştirilmesi amacıyla, Türkiye’nin ulusal PPKM kayıt çalışması olarak tasarlandı. Bölgedeki hastalara özgü klinik karakteristiklerin saptanması da ek olarak amaçlandı. ARTEMIS kayıt çalışmasının iki koldan oluşması planlanmaktadır. ARTEMIS-I’de mevcut bakım standartlarının ve sonlanım ölçütlerinin değerlendirilmesi amacıyla ikinci ve üçüncü basamak bütün kardiyoloji merkezleri elektronik olarak çalışmaya davet edilecektir. Bu merkezlerden, son 5 yılda başvuran tüm PPKM hastalarını geriye dönük olarak dahil etmeleri istenecektir. Uygunluk kriterleri: gebe veya yeni doğum yapmış kadın olması, daha önceden bilinen kalp yetersizliği (KY) veya KY ile ilişkilendirilmiş bilinen patolojisi olmaması, SolV ejeksiyon fraksiyonunun ≤%45 olması, SolV sistolik işlev bozukluğunun diğer nedenlerinin dışlanmasından oluşacaktır. ARTEMIS-II’de ise hastaların ileriye dönük olarak çalışmaya dahil edilmesi amaçlanmıştır.

SONUÇ
Ulusal PPKM kayıt çalışmaları ARTEMIS-I ve ARTEMIS-II, tıbbi bakımın mevcut durumunu belirlemek, hastalığın doğasına ilişkin içgörü sağlamak ve bu hastaların bakımının ve sonlanımlarının iyileştirilmesine yönelik çözümler geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Peripartum kardiyomiyopati, kayıt çalışması; Türkiye.

The rationale and design of the national peripartum cardiomyopathy registries in Turkey: The ARTEMIS-I and ARTEMIS-II studies

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meral Kayıkçıoğlu, Lale Tokgözoğlu, Ferit Onur Mutluer, Dilek Ural, Murat Biteker. The rationale and design of the national peripartum cardiomyopathy registries in Turkey: The ARTEMIS-I and ARTEMIS-II studies. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 39-46

Sorumlu Yazar: Meral Kayıkçıoğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale