Subkutanöz yağ dokusu embolizasyonu hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili bir hastada septal redüksiyon tekniği olarak etkili ve güvenilir mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 296-300 | DOI: 10.5543/tkda.2018.49383

Subkutanöz yağ dokusu embolizasyonu hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili bir hastada septal redüksiyon tekniği olarak etkili ve güvenilir mi?

Elnur Alizade, Sabahattin Gündüz, Ahmet Güner, Khagani Isgandarov, Selçuk Pala
Koşuyolu Kartal Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, kalıtsal bir kalp hastalığıdır ve artmış sol ventrikül çıkış yolu gradiyenti ile kendini gösterir. Çoğu olguda, bazal septal hipertrofi ve anteriyor mitral yaprakçığın sistolik anteriyor hareketi, sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığının anahtar bileşenleridır. Sıklıkla kabul gören bir tedavi modeli olan septal redüksiyon terapisinin amacı, bu tıkanıklığı gidermektir. Miyektomi septal redüksiyon tedavisi için iyi bilinen ve etkili bir cerrahi teknik olmasına rağmen, transkoroner alkol septal ablasyon ameliyatı reddeden veya cerrahi girişim için uygun olmayan hastalarda alternatif bir tedavi yöntemidir. Daha önce literatürde yeni bir septal redüksiyon yöntemi tanımlanmıştır. Bu olgu sunumunda, yeni septal redüksiyon tekniği ile hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili 57 yaşındaki bir kadının başarılı bir şekilde tedavi edildiğini bildiriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Alkol septal ablasyon, hipertrofik kardiyomiyopati; miyektomi.

Is subcutaneous fat tissue embolization effective and safe as a septal reduction technique in a patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Elnur Alizade, Sabahattin Gündüz, Ahmet Güner, Khagani Isgandarov, Selçuk Pala. Is subcutaneous fat tissue embolization effective and safe as a septal reduction technique in a patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 296-300

Sorumlu Yazar: Ahmet Güner, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale