Ciddi dispneye neden olan dev sol subklavyen arter psödoanevrizmasının başarılı endovasküler tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 513-513 | DOI: 10.5543/tkda.2017.47022

Ciddi dispneye neden olan dev sol subklavyen arter psödoanevrizmasının başarılı endovasküler tedavisi

Abdulrahman Naser1, Ahmet Güner1, Özgür Yaşar Akbal1, Aykun Hakgör1, Nuri Havan1
1Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: psödoanevrizma, dev, subklavyen arterSuccessful endovascular treatment of a giant left subclavian artery pseudoaneurysm causing severe dyspnea

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdulrahman Naser, Ahmet Güner, Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Nuri Havan. Successful endovascular treatment of a giant left subclavian artery pseudoaneurysm causing severe dyspnea. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 513-513

Sorumlu Yazar: Ahmet Güner, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale