Daha önce perkütan yolla atriyal septal defekti kapatılan hastada sol atriyal apendiksin amulet cihazı ile kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 306-308 | DOI: 10.5543/tkda.2018.44884

Daha önce perkütan yolla atriyal septal defekti kapatılan hastada sol atriyal apendiksin amulet cihazı ile kapatılması

Cem Çöteli, Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya, Mehmet Levent Şahiner, Kudret Aytemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Perkütan sol atriyal apendiks (SAA) kapatılması atriyal fibrilasyonu (AF) ve oral antikoagulasyona kontra-endikasyonu bulunan hastalarda inmenin önlenmesinde alternative bir tedavi şeklidir. Ancak daha önce perkütan atriyal septal defekt (ASD) ya da patent foramen ovale (PFO) kapama cihazı konulan hastalarda perkütan SAA kapatılmasının teknik açıdan başarısı ile ilgili çok az bilgi vardır. Bu nedenle, bu olguda daha önce perkütan ASD kapama işlemi yapılan hastada Amplatzer™ Amulet™ kapama cihazı (St. Jude Medical) kullanılarak perkütan yolla başarılı SAA kapama işlemi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt oklüder, sol atriyal apendiks kapatılması; transseptal ponksiyon.

Left atrial appendage closure using Amulet device in a patient with prior percutaneous atrial septal defect closure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cem Çöteli, Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya, Mehmet Levent Şahiner, Kudret Aytemir. Left atrial appendage closure using Amulet device in a patient with prior percutaneous atrial septal defect closure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 306-308

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale